Bronnen VanOns

Bronnen VanOns in de huidige vorm gestopt

Bronnen VanOns (BVO) heeft sinds 2019 ondersteuning geleverd bij grootschalige ontwikkeling van zonnevelden in de rol van ontwikkelaar namens één of meerdere lokale coöperaties. De ontwikkelactiviteiten van de zonneparken werden ondergebracht in aparte ontwikkel-BV’s waarvan BVO 100% eigenaar was. De coöperatie zou daarna het eigendom na realisatie overnemen en BVO ontving dan naast een vergoeding voor het geleverde werk ook de gebruikelijke fee, die alleen veel lager zou zijn dan bij commerciële ontwikkelaars.

De activiteiten worden vanaf medio 2023 gestaakt, uiterlijk afgewikkeld ultimo 2024. Het bleek niet mogelijk om op deze manier met alleen eigen inleg van leden en geleend geld een rendabel projectbureau van de grond te krijgen. Projectfinanciers stellen hogere eisen aan de inbreng van eigen vermogen en de business case van zonnevelden staat steeds verder onder druk met als resultaat veranderde verwachtingen over de overnamewaarde van een zonnepark.

BVO was niet alleen betrokken bij meerdere zonneparken maar ook bij andere initiatieven, zoals groen gas. Twee parken zijn al in 2023 gerealiseerd (Valgenweg Delfzijl en Pekela ). De eerste is inmiddels overgedragen de lokale coöperatie Eemsdelta Energiek. Ook in de gemeenten Assen is de ontwikkeling samen met de lokale coöperatie in een vergevorderd stadium. Zonnepark Fledderbosch bij Ten Boer is in 2024 gerealiseerd maar uiteindelijk geen lokaal eigendom geworden; Energie Coöperatie Ten Boer ontvangt een bedrag ineens, een jaarlijks bedrag en waarborgen voor inspraak van de omgeving. Het park is verkocht aan de Duitse CEE group.

Contactgegevens Bronnen VanOns B.V.
Adres: Bankastraat 77, 9715 CJ Groningen
E-mailadres: info@bronnenvanons.org
KVK: 73740470
btw-nummer: NL859647419B01