Omgevingsvergunning voor zonnepark Schoorlemmer met 90 procent lokaal eigenaarschap

De gemeente Pekela heeft Windunie, Schoorlemmer Landbouw, de lokale energiecoöperatie Pekela Duurzaam en Bronnen VanOns de omgevingsvergunning verleend voor zonnepark Schoorlemmer. De initiatiefnemers hebben direct ook subsidie aangevraagd via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Het zonnepark heeft 90 procent lokaal eigenaarschap en er worden door een zorgvuldig uitgevoerd participatieproces dan ook geen zienswijzen ingediend. Het zonnepark krijgt een omvang van 23 hectare. Het zonnepark ligt in een boskamer bij het dorp Oude Pekela naast een ander zonnepark van DunAgro en Solar Proactive, waarmee nauw wordt samengewerkt.