Zonnepark Assen-Zuid

De locatie Assen-Zuid is één van de locaties die door de gemeente zijn opgenomen in het beleidskader voor grootschalige zonneparken in en rond Assen. In het beleidskader zijn verschillende waarborgen voor goede inspraak en bewonersbetrokkenheid opgenomen. Niet voor niets staat bij ontwikkeling het 3x lokaal concept van de gemeente centraal: lokaal energie opwekken, lokaal energie gebruiken en lokaal de financiële en economische vruchten ervan plukken.

Zonnepark als Energietuin
Zonnepark Assen-Zuid komt te liggen aan de Graswijk, tussen de weg Assen-Hooghalen en het spoor, en kent verschillende kavels met zonnepanelen. Het plan is om de authentieke verkaveling en begroeiing zo veel mogelijk in tact te laten. Samen met bewoners is gekeken naar een optimaal landschappelijk ontwerp. De Natuur en Milieufederatie is betrokken om dat samen met bewoners en lokale en regionale natuurgroepen verder vorm te geven. Doel is de biodiversiteit van dit gebied in stand te houden en waar mogelijk zelfs te versterken. Assen-Zuid is 1 van de 3 locaties in Nederland waar het Energietuinen concept zal worden gerealiseerd. Energiecoöperatie Duurzaam Assen is betrokken om te zorgen dat de bevolking van Assen ook financieel zo veel mogelijk rendement krijgt van deze nieuwe ontwikkeling. Bronnen VanOns pacht grond van de gemeente Assen en ontwikkelt samen met Engie het Zonnepark Assen-Zuid. Het zonnepark wordt voor 50% eigendom van de lokale omgeving met als doel de opbrengsten zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan de bevolking van Assen.

Aantal panelen en vermogen
Zonnepark Assen-Zuid bestaat straks uit meerdere kleine kavels met samen 57.000 zonnepanelen op 27 hectare. Het vermogen is 20,1 MW waarmee de productie in het eerste jaar zo’n 20,1 miljoen kWh zal zijn, goed voor ongeveer 6.500 huishoudens.