Zonnepark Raadhuisweg Pekela

‘Samen met en voor de Pekelder bevolking een zonnepark ontwikkelen’. Onder dit motto willen de initiatiefnemers duurzaam opgewekte zonnestroom voor alle inwoners van Pekela bereikbaar maken. De initiatiefnemers zijn: de lokale partijen Schoorlemmer Landbouw BV, Dun Agro en Coöperatie Pekela Duurzaam ondersteund door Bronnen VanOns, Windunie en Solar Proactive.

Informatiebijeenkomsten voor Pekelders
De initiatiefnemers van ‘Zonnepark Pekela’ vinden dat de inwoners mee moeten kunnen beslissen over de invulling daarvan en organiseerden daarom twee bijeenkomsten. Een van de vragen die aan bod kwamen was: Hoe maken we de zonnestroom bereikbaar? Ook kregen belangstellenden informatie over de landschappelijke inpassing en de mogelijkheden van participatie en lokaal eigenaarschap. Geïnteresseerden kunnen meedoen met werkgroepen die de plannen verder uitwerken. Op deze manier worden de inwoners van de gemeente betrokken bij de realisering van het zonnepark.

Voordelen voor de inwoners
Het zonnepark levert financiële voordelen op voor de inwoners van de gemeente Pekela. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen op verschillende manieren deelnemen. Er zijn mogelijkheden voor particulieren, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven. Bovendien onderzoeken de initiatiefnemers via Pekelstroom hoe elektriciteit uit het project tegen gereduceerd tarief kan worden aangeboden aan de inwoners van Pekela. Zonnepark Pekela zal daarnaast 30 jaar lang een bedrag afdragen aan een door de gemeente en de gemeenschap op te richten gebiedsfonds.

Financiering door initiatiefnemers
De initiatiefnemers willen voor het zonnepark van 22 ha groot de financiering voor eigen rekening nemen: Schoorlemmer Landbouw BV, eigenaar van de grond, voor 60%; Pekela Duurzaam en Bronnen Van Ons voor 30% en Windunie voor 10%. Het te ontwikkelen zonnepark geeft met deze vormen van participatie invulling aan de Zonnevisie die in april 2019 door de gemeenteraad van Pekela is vastgesteld. Voor het noordelijke gedeelte van 56 ha geschiedt de financiering door Dun Agro, ASR Levensverzekering en Solar Proactive.

Samenwerking voor maximaal voordeel Pekelders
Het te ontwikkelen zonnepark is een samenwerking van meerdere partijen en grondeigenaren. Voor het geheel heeft de provincie een aanwijsbesluit afgegeven. Er wordt actief samenwerking gezocht om maximaal voordeel te realiseren voor de bevolking van Pekela.