Zonnepark Valgenweg Farmsum

Zonnepark Valgenweg is een samenwerking van Groninger Seaports, Wirsol, Eneco en Bronnen VanOns. Iedere partij houdt 25% van de aandelen in het project. Het park zal in 2020 de eerste stroom opwekken. Belangrijk uitgangspunt is dat de geproduceerde zonne-energie lokaal gebruikt wordt. Daarom zal de opgewekte energie geleverd worden aan inwoners van de toekomstige DAL-gemeenten (Delfzijl, Appingedam en Loppersum), maatschappelijke organisaties en plaatselijke bedrijven.

Bewoners en bedrijven uit de omgeving doen mee
Inwoners van de toekomstige DAL-gemeenten, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijven kunnen op meerdere manieren participeren in het zonnepark. Via de coöperatie(s) in oprichting kunnen zij meedenken over de plannen en delen in de opbrengsten.

Op 12 juli 2018 hielden wij gezamenlijk in de Molenberg een eerste infobijeenkomst voor bewoners en bedrijven uit de omgeving. Zij konden zich laten informeren over de voorgenomen plannen en over het proces om in die plannen mee te denken. Aanwezigen konden zich direct aanmelden als geïnteresseerde of als deelnemer van een werkgroep.

De werkgroep van omwonenden, bewoners en bedrijven uit de omgeving gaat nu verder aan de slag. Zij zullen samen met de partners het aanbod voor bewoners en bedrijven verder uitwerken en de inpassing van de zonneparken in de omgeving vormgeven. Aan welke ruimtelijke voorwaarden moeten de parken voldoen en hoe profiteert de omgeving ervan? De uitkomsten van de werkgroep zijn weer input voor de aankomende bijeenkomsten voor belangstellenden.

Aantal hectares en vermogen

Zonnepark Valgenweg Farmsum is zo’n 16 hectare groot en heeft straks 17 MW opgesteld vermogen. De verwachtte productie in het eerste jaar is 19.780.596 kWh.