Bronnen VanOns en ENGIE ontwikkelen zonnepark Assen-Zuid

Op vrijdag 8 maart hebben Bronnen VanOns en ENGIE een intentieverklaring getekend voor het gezamenlijk ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zonnepark Assen-Zuid. Ook de Energiecoöperatie duurzaam Assen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe zijn bij de ontwikkeling van dit zonnepark betrokken zodat de biodiversiteit wordt vergroot en omwonenden meeprofiteren.

Aan de zuidkant van Assen, tussen Graswijk en de spoorlijn Assen-Beilen wordt een zonnepark gerealiseerd van 20 hectare. Het zonnepark, dat al over de nodige vergunningen beschikt, wordt gebouwd op een voor bedrijventerrein bestemd perceel.

In het zonnepark worden circa 57.000 zonnepanelen (20,1 MWp) geïnstalleerd waarmee voldoende groene lokale stroom opgewekt wordt voor 6.500 huishoudens. Het park zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Assen.

Door de lokale coöperatieve verankering van Bronnen VanOns te combineren met de kennis en ervaring van ENGIE op het gebied van grote zonneparken wordt de realisatie van het zonnepark versneld. Inwoners kunnen straks via Energiecoöperatie duurzaam Assen investeren in het zonnepark en daarmee mede-eigenaar worden. Zo profiteren ze ook financieel mee van het zonnepark in hun buurt. De Natuur en Milieufederatie Drenthe zorgt dat het park zo ontworpen wordt dat het aansluit bij het landschap en de biodiversiteit wordt vergroot.

Samen met de bewoners werken we aan een zonnepark waarin participatie, educatie en biodiversiteit een goede plek krijgen.

Meer informatie over Zonnepark Assen-Zuid