Eerste Drentse Energietuin op het oog in Assen-Zuid

Assen-Zuid is mogelijk de derde locatie van Nederland waar een Energietuin gerealiseerd gaat worden. De Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD) heeft deze locatie op het oog om er samen met Bronnen VanOns en ENGIE een Energietuin aan te leggen, waarin duurzame energie wordt gecombineerd met openbare natuur, recreatie en educatie. Het park van 20 hectare kan straks ruim 6000 huishoudens voorzien van duurzame stroom.

Eerder al werd door de betrokken partijen een intentieverklaring voor de aanleg van zonnepark Assen-Zuid op dit bedrijventerrein getekend. Met de plannen voor een Energietuin krijgt het terrein nu een duurzame én gevarieerde functie. Naast ruimte voor zonnepanelen komt er een verscheidenheid aan vegetatie. Dit gaat een ecologische impuls geven voor de flora en fauna. Daarnaast is er met de aanleg van een wandelroute met uitzichtpunten en picknickplekken een aantrekkelijk aanbod voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren. Ook wordt er gedacht aan een fysieke plek waar voorlichting gegeven kan worden, want educatie is een ander belangrijk onderdeel van de Energietuin, die een voorbeeldfunctie zal vervullen in de regio en voor heel Nederland.

Partners enthousiast
De multifunctionele Energietuin wordt in co-creatie met bewoners uit de omgeving en belanghebbende partijen, zoals Energiecoöperatie Duurzaam Assen, Bronnen VanOns, ENGIE en gemeente Assen ontworpen en uitgevoerd. Bronnen VanOns en ENGIE, die gezamenlijk de ontwikkeling en de bouw van het zonnepark op zich nemen, zijn enthousiast om van het zonnepark Assen-Zuid een Energietuin te maken.

Klaas Dolsma, Bronnen VanOns: “Onze Coöperatie streeft naar de bescherming van de aarde als robuust ecosysteem. We willen een duurzame energietransitie bewerkstelligen die in balans is met de belangen van landschap en natuur en de bewoners van het gebied. Daarom ontwikkelt de coöperatie zelf grootschalige energieprojecten via Bronnen VanOns. Educatie en behoud dan wel verbetering van natuurwaarden en biodiversiteit zijn mede cruciaal voor de realisatie van ons streven. Daarom zijn we dan ook zeer blij en vereerd dat het Energietuinen-concept bij zonnepark Assen-Zuid in praktijk wordt gebracht.”

Kristiaan Blokzijl; “ENGIE neemt een leidende rol in de energietransitie. Deze transitie kan alleen slagen als iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen en er voldoende draagvlak voor is. Actief de om- geving betrekken, participatie, landschappelijke inpassing en biodiversiteit zijn dan ook belangrijke aspecten voor ENGIE bij duurzame energieprojecten. Bij de ontwikkeling van de Energietuin in Assen-Zuid komen al deze aspecten bij elkaar. Duurzame opwek wordt gecombineerd met burgerparticipatie en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Het verbindt de noodzakelijke stappen in de energietransitie met een impuls voor de ecologische waarden en educatieve kansen van het gebied. Wij zijn trots dat we dit samen met Bronnen VanOns en de Natuur en Milieufederatie Drenthe mogen realiseren.”

Tuinen met Energie
“Grootschalige duurzame energie-opwek is essentieel, maar moet wel aansluiten bij de kwaliteit van het landschap en de natuur”, aldus de Natuur en Milieufederaties, initiatiefnemer van het project Energietuinen Nederland. Met de aanleg van een iconische Energietuin willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder omwonenden te versterken en de lokale energie-initiatieven verder te professionaliseren. De Nationale Postcode Loterij maakt het project mede mogelijk dankzij een extra schenking.